Przedsiębiorstwo 
"Transcem-Serwis" Sp. z o.o.

ul. Składowa 2,
45-124 Opole

REGON 531373454, 
NIP 754-25-29-976 
Sąd Rejonowy w Opolu KRS 0000133271
Kapitał zakładowy 202 240 zł

biuro@transcem-serwis.pl